دیجیریدو نت E

موجود نمیباشد

دیجیریدو چوبی از جنس اکالیپتوس به طول ۱۶۰ سانتی متر و نت ” می “

600.000 تومان

در انبار موجود نمی باشد