یک نوع اکارینای امروزی که براساس مدل ایتالیایی طراحی شده است.

اکارینا یک ابزار موسیقی باستانی است. اولین وسیله شبیه به اکارینا حدود ۱۲۰۰۰ سال پیش کشف شد. ریشه پیدایش اکارینا را می توان در فرهنگ های مختلف یافت. در آمریکای جنوبی و مرکزی، مایاها(نام گروهی از اقوام سرخپوست در جنوب مکزیک و شمال آمریکای مرکزی و نام تمدنی قدیمی در همین منطقه است)، آزتکت ها(یک تمدن سرخپوستی در مکزیک بودند) و اینکاها(یک امپراطوری از مردم بومی آمریکای جنوبی بودند) اقوامی بودند که از این ساز استفاده می کردند. معمولا این ساز را خاک رس و به شکل حیوانات و پرندگان می ساختند.

اکاریناهای شبیه به پرندگان و حیوانات حدود ۵۰۰۰ سال پیش در کشور هند نیز یافت شدند.

نوعی اکارینا در کشور چین به شکل تخم مرغ است که به آن Xun می گویند.

بخش دوم این مقاله را می توانید در این لینک مطالعه کنید.

 

دیدگاه بگذارید